Interview met Hillly van der Draai

 SAMEN OM DEGENE STAAN DE ZORG NODIG HEEFT  Hilly van der Draai loopt verscheidene jaren mee in de zorg. Zij begon als zuster in het ziekenhuis en werkt nu als wijkverpleegkundige bij Icare. Zorgen zat in de familie. In haar jonge jaren luisterde zij vol...

Interview met Joke Liebens

THEMA LEESBOEKJES VOOR MENSEN MET DEMENTIE  Zes jaar geleden begon Joke Liebens als vrijwilliger in het woonzorgcentrum Toermalien. Daar ging zij voorlezen aan mensen met dementie. Haar vrijwilligerswerk heeft haar ertoe gebracht om leesboekjes voor mensen met...

Interview met Coby

OMKIJKEN NAAR ANDEREN DIE DIERBAAR ZIJN!  Coby is niet alleen één van de eerste, maar ook een trouwe bezoeker van het Mantelzorgtrefpunt. Een kordate en directe vrouw die niet bij de pakken gaat neerzitten. Het zorgen zit haar in het bloed. In de jaren zestig stopte...

Zelf een PGB regelen

ZELF PGB REGELEN © Mantelzorgtrefpunt.nl/Agnes Lagerweij  Degene waar je voor zorgt kan zorg op twee manieren laten regelen: zorg in natura of een PersoonsGebonden Budget (PGB). In het ene geval krijg je zorg via gecontracteerde zorgverleners en in het andere geval...

Prenten- en puzzelboekjes voor dementerenden

Klessebasjes heeft prentenboekjes en puzzelboekjes voor mensen met dementie op de markt gebracht. Klessebasjes wil met leuke, herkenbare, ongedwongen en laagdrempelige puzzels en spelletjes en prentenboekjes, een gesprek op gang brengen met iemand met dementie. Een...