Missie

Het Mantelzorgtrefpunt is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mantelzorgers en ex-mantelzorgers. Onder professionele begeleiding delen zij ervaringsverhalen over dat wat hen verbindt: het zorgen voor iemand anders en wat dat met jou als mantelzorger geestelijk, emotioneel en lichamelijk doet. Dit gebeurt in een veilige  omgeving waar je: jezelf kunt zijn, luistert, respectvol en begripvol bent. Zonder oordeel of mening. De persoonlijke verhalen zijn vertrouwelijk en blijven binnenskamers.