Nieuws

Start culturele activiteiten

12 JULI WORKSHOP TOTOBUANG –  JACK NOYAAl in de 15e eeuw is het muziekinstrument Totobuang bekend op de Molukken. Dit instrument bestaat uit verschillende kleine gongs in verschillende maten en met verschillende tonen. Het kan bestaan ​​uit 9, 12, 14 of 18 kleine...

Lees meer

Vervolg Parkinson nieuws

In dit vervolgartikel over Parkinson lees je meer over de ziekte van Parkinson en de gevolgen daarvan voor de mantelzorger. Verder zijn er ontwikkelingen, zoals de bewegingsapp Stepwise, de onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat er mogelijk een manier is gevonden om...

Lees meer

Interview met Hillly van der Draai

 SAMEN OM DEGENE STAAN DE ZORG NODIG HEEFT  Hilly van der Draai loopt verscheidene jaren mee in de zorg. Zij begon als zuster in het ziekenhuis en werkt nu als wijkverpleegkundige bij Icare. Zorgen zat in de familie. In haar jonge jaren luisterde zij vol...

Lees meer

Interview met Joke Liebens

THEMA LEESBOEKJES VOOR MENSEN MET DEMENTIE  Zes jaar geleden begon Joke Liebens als vrijwilliger in het woonzorgcentrum Toermalien. Daar ging zij voorlezen aan mensen met dementie. Haar vrijwilligerswerk heeft haar ertoe gebracht om leesboekjes voor mensen met...

Lees meer

Interview met Coby

OMKIJKEN NAAR ANDEREN DIE DIERBAAR ZIJN!  Coby is niet alleen één van de eerste, maar ook een trouwe bezoeker van het Mantelzorgtrefpunt. Een kordate en directe vrouw die niet bij de pakken gaat neerzitten. Het zorgen zit haar in het bloed. In de jaren zestig stopte...

Lees meer

Zelf een PGB regelen

ZELF PGB REGELEN © Mantelzorgtrefpunt.nl/Agnes Lagerweij  Degene waar je voor zorgt kan zorg op twee manieren laten regelen: zorg in natura of een PersoonsGebonden Budget (PGB). In het ene geval krijg je zorg via gecontracteerde zorgverleners en in het andere geval...

Lees meer

Prenten- en puzzelboekjes voor dementerenden

Klessebasjes heeft prentenboekjes en puzzelboekjes voor mensen met dementie op de markt gebracht. Klessebasjes wil met leuke, herkenbare, ongedwongen en laagdrempelige puzzels en spelletjes en prentenboekjes, een gesprek op gang brengen met iemand met dementie. Een...

Lees meer

Interview Wietske Oegema

STAPPEN ZETTEN OM ZORG VOOR MANTELZORGERS BETER TE MAKEN  Wietske Oegema is alweer 5 jaar beleidsmedewerker Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bij gemeente Ede. Dat doet zij nog steeds met veel plezier en energie. Een mantelzorger of iemand die ondersteuning...

Lees meer

Senior Service

Bianca Oomens is nu anderhalf jaar coördinator bij Senior Service. Sinds 1995 ondersteunt deze organisatie senioren en mantelzorgers, zodat zij prettig thuis kunnen blijven wonen met net dat beetje extra hulp. Voor mensen die Senior Service inschakelen, is Bianca een...

Lees meer

De vrolijke mantelzorger

Naomi Dongelmans is gespecialiseerd in dementie. Naast huisarts is zij bestseller-auteur, internationale spreker, coach en danser. In 2005 deed zij onderzoek naar de ziekte van Alzheimer aan de Shiga University of Medical Science in Japan. Haar veelzijdigheid...

Lees meer

Andere kijk op dementie

Vroeger werd er wel gezegd dat dementerende ouderen ‘kinds’ werden. Iemand met dementie kwam uit schaamte weinig in contact met de buitenwereld. Onderzoekers, geriaters, psychologen, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en stichting Alzheimer Nederland hebben dat...

Lees meer

Hulpmiddelen bij Parkinson

Bij de Mantelzorgtrefpunten komen mantelzorgers die voor iemand zorgen. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn met: dementie, lichamelijke klachten, geestelijke problemen of met Parkinson. In dit artikel krijg je een korte uitleg over wat Parkinson is, wat de ziekte voor de...

Lees meer

ANBI status behaald

Stichting Mantelzorgtrefpunt.nl is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De ANBI-status biedt belastingvoordelen voor zowel de stichting als de donateur van giften. De ANBI-status kent een publicatieplicht om inzicht te...

Lees meer

Waarde mantelzorg 22 miljard per jaar

In 2019 zorgde een derde van de Nederlanders boven de zestien jaar voor een familielid. Een kwart van de werknemers combineerde mantelzorg met een betaalde baan. Een mantelzorger is iemand die thuis zorgt voor een naaste die ziek is of die om bepaalde redenen niet...

Lees meer

Nieuwe app voor mensen met dementie

Ton in ’t Veen uit Ede is mantelzorger van zijn vrouw. Zij kreeg vier jaar geleden op jonge leeftijd (54 jaar) de diagnose Alzheimer. Anderhalf jaar geleden is zij opgenomen in een verpleeghuis. In ’t Veen komt uit de ICT. Hij heeft zijn baan opgezegd, want hij krijgt...

Lees meer

Interview met Elias Rinsampessy

WAARDIG GELIJKWAARDIG ZIJN  De stichtingen Mantelzorgtrefpunt.nl en Ana-Upu organiseren gezamenlijk Mantelzorgtrefpunt Lunteren. Sinds 2018 zijn de bezoekers welkom in het stichtingsgebouw Ina Ama in Lunteren. Het maakt niet uit of je achtergrond Moluks, Nederlands of...

Lees meer

Respijtzorg: wat is het?

Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning. Het wordt ook wel vervangende mantelzorg genoemd. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kun je als mantelzorger je eigen leven beter in balans houden en de zorg voor je naaste langer volhouden. Deze...

Lees meer