UPDATE CORONAVIRUS 

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, heeft de overheid enkele maatregelen genomen. Bijeenkomsten in publieke locaties dienen te worden afgelast. Inmiddels is de maatregel verlengd tot en met 28 april 2020.

Dit houdt in dat het Mantelzorgtrefpunt Lunteren op 22 april bij stichting Ana-Upu en het Mantelzorgtrefpunt Veldhuizen-Kernhem in wijkcentrum De Velder op dinsdagmiddag 28 april niet doorgaat.

In het belang van de volksgezondheid geven wij hiermee gehoor aan de oproep van het kabinet om sociale contacten, waaronder kwetsbare groepen, sterk te verminderen. In afwachting van de berichtgeving van de overheid, hopen Stichting Mantelzorgtrefpunt.nl en de werkgroepen van beide Mantelzorgtrefpunten je weer te zien op 26 mei (Mantelzorgtrefpunt Veldhuizen-Kernhem) en 27 mei (Mantelzorgtrefpunt Lunteren). Zorg goed voor elkaar!