Op 10 november is het de Nationale Dag van de Mantelzorg, een belangrijke dag waarop wij stilstaan bij onze mantelzorger. In deze week is er veel aandacht voor de mantelzorgers en zetten verschillende organisaties de mantelzorgers in het zonnetje. Op deze dag verschijnt ook het boek De Mantelzorgparaplu van stichting Mantelzorgtrefpunt.nl.

Boek De Mantelzorgparaplu
Elk Mantelzorgtrefpunt begint altijd met het voorlezen van een zelfgeschreven mantelzorggedicht. Sommige gedichten zijn bedoeld voor bepaalde bezoekers, naar aanleiding van de persoonlijke verhalen die zij hebben verteld. Andere mantelzorgers zullen zich hierin ook herkennen. Door de positieve reacties op de gedichten, heeft stichting Mantelzorgtrefpunt.nl besloten om de gedichten voor mantelzorgers te bundelen in een boek, De Mantelzorgparaplu. De gedichten zijn geschreven door Agnes Lagerweij en de mooie en ontroerende illustraties zijn van illustratrice Christa Dunsbergen. Op 10 november neemt wethouder Jan Pieter van der Schans het eerste exemplaar in ontvangst. Het boek is te koop voor € 15,00 (exclusief verzendkosten). Voor meer informatie, stuur een mail naar info@mantelzorgtrefpunt.nl.

Mantelzorgtrefpunten
Sinds 2018 organiseert stichting Mantelzorgtrefpunt.nl in samenwerking met stichting Ana Upu het Mantelzorgtrefpunt Lunteren en sinds 2019 met wijkcentrum de Velder het Mantelzorgtrefpunt Veldhuizen-Kernhem. Bij het Mantelzorgtrefpunt krijgen de mantelzorgers een plek om elkaar te ontmoeten en zij kunnen daar hun verhaal kwijt. Een veilige plek, waar geluisterd wordt naar elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding van Agnes Lagerweij, zelf óók mantelzorger. Een reactie van een mantelzorger:

Mijn eerste ervaring bij het Mantelzorgtrefpunt heb ik met een goed gevoel mogen ervaren. Het vertrouwen wat er is onder elkaar, praten, begrip en, luisteren, dat is wat óók wij mantelzorgers nodig hebben. Een luisterend oor en geen toevoegingen. Fijn dat er ook een trefpunt is voor ons , want wij hebben net zo goed zorg nodig als degene voor wie wij zorgen! Bedankt Mantelzorgtrefpunt dat jij bestaat.

In deze coronatijd vindt de ontmoeting van de mantelzorgers tijdelijk op een andere manier plaats, zoals: een spreekuur waar een aantal mantelzorgers een bepaalde tijd 1 op 1 in gesprek gaat met de begeleider van de bijeenkomst. Ook kunnen mantelzorgers elkaar op bepaalde momenten online ontmoeten via het Online Mantelzorgtrefpunt Ontmoetingsplek. Verder kunnen de mantelzorgers met de begeleider een ‘Blokje om’ lopen buiten op veilige afstand, om zo zijn of haar hart te luchten.

Contact en informatie
Wil je meer informatie over het boek De Mantelzorgparaplu of over het werk van stichting Mantelzorgtrefpunt.nl, dan kun je contact opnemen met Agnes Lagerweij, e-mail info@mantelzorgtrefpunt.nl of mobiel 06-21985859.