Op donderdag 12 maart organiseert Mantelzorgtrefpunt Lunteren de tweede themabijeenkomst Mantelzorg en Verlies.

Mantelzorgers hebben vaak te maken met verlies. Niet alleen het gezondheidsverlies van degene waarvoor je zorgt. Ook het gemis aan het contact zoals het was door bijvoorbeeld dementie, niet-aangeboren hersenletsel of een psychiatrische aandoening. Je ziet geen vooruitzicht op een (gezamenlijke) toekomst en dat kan je somber en verdrietig maken. Als je naaste uiteindelijk overlijdt, mis je niet alleen je dierbare, maar ook je levensinvulling. Kennis over hoe je omgaat met verlies en hoe je daarvan herstelt, helpen je om het gemis een plek te geven en om je leven op te pakken.

Mantelzorgtrefpunt Lunteren en Stichting Ana organiseren dit jaar een reeks van vier interactieve themabijeenkomsten. Belangstellenden (ook zonder mantelzorgachtergrond) zijn van harte welkom op donderdag 12 maart. De bijeenkomst duurt van 19.30-21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. De locatie is: Kerkgebouw Bethanië (naast gebouw Ina Ama), Van Limburg Stirumstraat 25 in Lunteren. De toegang is gratis. Meer informatie via: info@ana-upu.nl, info@mantelzorgtrefpunt.nl of Agnes Lagerweij, mobiel 06-21985859.