Visie

Het Mantelzorgtrefpunt wil een verbinder zijn die mantelzorgers met verschillende achtergronden en culturen in de eigen omgeving bij elkaar brengt. Dit wil zij bereiken door onder begeleiding verschillende laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken aan te bieden, ter ondersteuning van de mantelzorger en ex-mantelzorger. Het trefpunt wil daarbij de mantelzorger en de ex-mantelzorger stimuleren door keuzes te maken: over het eigen leven en over het mantelzorg en te leren van elkaar.