Fiscale en juridische info

Mantelzorgtrefpunt.nl is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Lees meer over waar wij voor staan (missie), waar wij naartoe willen (visie), hoe wij dat willen bereiken (strategie) en wat wij belangrijk vinden (kernwaarden), daarnaast krijg je algemene informatie over de stichting, zoals het bestuur, het huishoudelijk reglement. 

Strategie: hoe wil Mantelzorgtrefpunt.nl dit bereiken

Mantelzorgtrefpunt.nl richt zich op het preventief ondersteunen van mantelzorgers via: 

 • Mantelzorgtrefpunten: dé ontmoetingsplekken in de regio waar mantelzorgers hun ervaringsverhalen kunnen delen onder professionele begeleiding, waardoor zij zich gesteund voelen. Het doel is om het aantal Mantelzorgtrefpunten in 2021 verder uit te breiden met een Mantelzorgtrefpunt in nabijgelegen plaatsen (bijvoorbeeld Barneveld).
 • Voorlichting: zoals lezingen, animatie voorlichtingfilms en een korte theatervoorstelling De Mantelzorgparaplu met videofilms en nabespreking
 • Training: zoals themabijeenkomsten over diverse onderwerpen met een op maat gemaakte spel of spelvorm of een trainingsprogramma.
 • Ondersteuning en begeleiding: tijdelijke begeleiding via therapie of coaching. 

Om dit te realiseren heeft de stichting financiële middelen nodig via subsidie, sponsoring, giften en donaties. Ook zijn wij afhankelijk van vrijwilligers die een handje meehelpen. Een andere manier om geld in te zamelen is door middel van donaties. Bovendien heeft de stichting in november 2020 het gedichtenboekje De Mantelzorgparaplu uitgebracht. De opbrengst komt ten goede aan de stichting. Daarnaast willen wij aan crowdfunding en fondswerving doen om financiën binnen te halen. Het doel is om een krachtige stichting neer te zetten die er voor de mantelzorger is en waar de mantelzorger op 1 staat. 

Kernwaarden: wat vindt Mantelzorgtrefpunt.nl belangrijk

Bij Mantelzorgtrefpunt.nl werken we vanuit de waarden: veiligheid, verbondenheid, vertrouwdheid, respectvol, begripvol en professionaliteit. Deze waarden laten zien wie wij als stichting zijn en vormen onze kern. 

BESTUUR

Mantelzorgtrefpunt.nl bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. 

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van directeur Agnes Lagerweij. De directeur ontvangt voor haar werkzaamheden een vergoeding. Haar taken zijn zoal: 

 • Het organiseren, leiden en coördineren van de Mantelzorgtrefpunten.
 • Het tijdelijk via therapie of coaching begeleiden van bezoekers.
 • Het geven van voorlichting in de vorm van lezing of theater.
 • Het organiseren en plannen van de themabijeenkomsten over diverse onderwerpen. Zij ontwikkelt daarvoor het trainingsprogramma en ontwerpt het themaspel.
 • Het organiseren, coördineren en begeleiden van de themabijeenkomsten over diverse onderwerpen.
 • Het regelen van de subsidieaanvragen, het schrijven van de jaarplannen en het maken van het beleidsplan van de stichting.
 • Het schrijven van weblogs en artikelen voor de website en gedichten maken voor de Mantelzorgtrefpunten.
 • Het mede werven van sponsors. 

Achter de schermen is het algemeen bestuur van Mantelzorgtrefpunt.nl actief. Dit zijn drie vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting, het beleid bepalen en deze uitzetten. Zij hebben geen recht op beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit: 

 • Robert van Gameren, voorzitter
 • Derk Buisman, secretaris/penningmeester
 • Teun Lagerweij, bestuurslid 

Naast het bestuur zijn er vrijwilligers die meewerken om de Mantelzorgtrefpunten die wij organiseren te laten slagen. Dit kan niet zonder de steun van de vrijwilligers. 

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van Mantelzorgtrefpunt.nl vind je hier. In dit reglement staan regels die de statuten van onze stichting ondersteunen en hoe wij onze doelen realiseren. 

Algemene informatie Mantelzorgtrefpunt.nl

Adres: Hertenlaan 50, 6741 BH  Lunteren

Mailadres: info@mantelzorgtrefpunt.nl

Kamer van Koophandel: 75994100

RSIN nummer: 860471159

RegioBank: NL93 RBRB 0205 0356 98 

JAARSTUKKEN

Sinds december 2020 heeft de stichting haar eigen rekeningnummer en komen er financiën binnen door middel van de opbrengst van het gedichtenboek De Mantelzorgparaplu. Begin volgend jaar zal er voor het eerst een eenvoudige jaarrekening van 2020 gepubliceerd worden. 

Donaties, giften en sponsors

Wil je een bijdrage leveren aan het werk van stichting Mantelzorgtrefpunt.nl Maak dan via de donatie-pagina  een bedrag over met IDEAL. Graag danken wij je daarvoor hartelijk, want zo kan Mantelzorgtrefpunt.nl samen met jou zorgen voor elkaar. 

Om haar doelen te kunnen realiseren gaat Mantelzorgtrefpunt.nl ook sponsors benaderen en aan fondswerving doen.