Door ervaringen en gebeurtenissen in je leven ontwikkel je eigenschappen. Een eigenschap is een kwaliteit. Het is iets waar je goed in bent en dat je van pas komt tijdens lastige momenten in je leven. Anderen maken graag gebruik van jouw eigenschap. Wat nu als je kwaliteit niet meer werkt, zich tegen je keert en je valkuil wordt?

Als je opeens in de mantelzorgrol terechtkomt, vraagt dat om een aanpassing. Hoe ga je met deze nieuwe, onbekende situatie om? Houden de vervelende emoties je in de greep, zoals: je angst voor wat je te wachten staat of je onzekerheid voor wat er allemaal kan gebeuren? Het vraagt om een keuze tussen vasthouden en loslaten. Bij vasthouden weet je wat je hebt en bij loslaten is het maar afwachten wat er gaat gebeuren. Als je iets wilt houden zoals het was, dan is het nee. Je wilt niet of je kunt niet. Het liefst zet je je hakken in het zand. Als je de uitdaging tot verandering aangaat, kies je voor ja. Je wilt en je kunt. Je laat de verwarring en de angst er zijn, want je bent bereid om te veranderen.

Veerkracht betekent dat je je aanpast aan een nieuwe situatie, aan stress en tegenslag. Niet dat je gelijk terugveert naar wat je graag wilt behouden. Je kijkt naar wat er wél kan en niet achterom naar hoe het had kunnen zijn. Wat levert veerkracht je nu op? Bijvoorbeeld bewust leven, het geeft richting, op een positieve manier in het leven staan, grip op je leven, betekenis en positieve relaties.

Tina is een regelaar. Bij elk probleem schiet zij in de actiestand en zoekt een oplossing. Dat heeft haar haar hele leven geholpen. Ze heeft daardoor grip op elke situatie. Nu is zij opnieuw mantelzorger. Iets waar zij niet voor heeft gekozen, maar wat haar overkomt. Juist die controle zit haar in de weg en zij verliest haar energie. Zij denkt dat zij het mantelzorgen alleen moet doen en heeft moeite hulp te vragen. Haar denken zat haar in de weg om te luisteren naar haar gevoel. Door dat gevoel te accepteren en naar anderen te benoemen, kreeg zij meer rust en echt contact met de ander. Hierdoor kon zij de controle loslaten en zelf om hulp vragen. Kies je voor acceptatie en verandering, dan krijg je vrijheid en een oplossing daarvoor terug.