Stichting Mantelzorgtrefpunt.nl organiseert samen met bijvoorbeeld een wijkcentrum, een buurthuis of een welzijnsorganisatie een Mantelzorgtrefpunt. Dit zijn maandelijkse ontmoetingsplekken voor mantelzorgers en ex-mantelzorgers, waar zij onder begeleiding van een professional hun persoonlijke ervaringen kunnen vertellen, elkaar adviezen geven, steun bieden en naar elkaar luisteren. Tot nu toe was er in Ede Mantelzorgtrefpunt Veldhuizen-Kernhem bij wijkcentrum De Velder. Er gaan echter nog twee Mantelzorgtrefpunten van start:

Mantelzorgtrefpunt Ede-Zuid

Buurthuis De Meerpaal
Industrielaan 1 Ede
Donderdag 28 april
Inloop vanaf 13.00
Duur 13.30-15.30

Mantelzorgtrefpunt Ede Centraal
Servicepunt Bunschoterhof 10 Ede
Vrijdag 22 april
Inloop vanaf 9.30
Duur 10.00-11.30

De komst van een ziekte of een beperking bij een dierbare kan je leven op zijn kop zetten. Je schiet in de regelstand en neemt niet de tijd om stil te staan bij wat deze gebeurtenis met jou doet. Ook jouw leven verandert! Ongemerkt neem je zorgtaken van de ander over. Je beseft het niet, maar toch ben je het: mantelzorger van een familielid, een ouder, een kind of een partner. Het kan gaan om een verstandelijke beperking, een psychische ziekte, een fysieke ziekte of een lichamelijke beperking. Het mantelzorgen is iets dat zich in je leven voordoet. Soms brengt het zorgen voor je dierbare stress en onprettige gevoelens met zich mee. Juist door daarover met andere mantelzorgers in gesprek te gaan, erken je dat je mantelzorger bent en krijg je steun en hulp hoe je daarmee omgaat. Sommige dingen kun je niet of niet gelijk oplossen. Toch is het fijn om daarover te praten. Dit kan nu ook op donderdagmiddag bij Mantelzorgtrefpunt Ede-Zuid en op vrijdagochtend bij Mantelzorgtrefpunt Ede Centraal. Een ontmoetingsplek waar jij als mantelzorger jouw ervaringsverhalen kunt delen met lotgenoten en waar je erkenning krijgt.

Reactie van een mantelzorger
Medio september 2020 kreeg mijn vrouw de diagnose Dementie en mogelijk Vasculaire Alzheimer. Na dit onthutsende nieuws begint dan door te dringen wat dit voor veranderingen gaat brengen. Mijn vrouw en ik waren op dat moment 66 jaar bij elkaar waarvan 60 getrouwd. Wat betekent deze ziekte voor de onderlinge relatie, wat gaat er allemaal veranderen en in welk tijdbestek. De aan ons toegewezen casemanager was de eerste die adviezen gaf voor de korte maar ook langere termijn. Een van die adviezen was aansluiting te zoeken bij het Mantelzorgtrefpunt in Lunteren. Als mantelzorger heb ik hier houvast gevonden bij het begrijpen van de zorgen en problemen die dagelijks op mij af komen. Via groepsgesprekken en thema bijeenkomsten heb ik veel geleerd, niet alleen over de ziekte, maar vooral hoe daar mee om te gaan en om mij zelf in acht te nemen. Ook heb ik veel steun gehad aan de ervaringen van andere mantelzorgers. De openheid van de gesprekken hebben indruk gemaakt en een bijzondere band gecreëerd. Bijzonder in het afgelopen jaar was wel dat vanwege Covid bijeenkomen niet kon, maar via videobellen er toch met elkaar een gesprek mogelijk was. Hoelang mijn rol als mantelzorger nodig zal zijn is natuurlijk onbekend maar het gevoel dat ik altijd voor steun binnen het Mantelzorgtrefpunt terecht kan sterkt mij.