Werk

Wanneer je voor iemand zorgt, heeft dat invloed op je werk. Als je op je werk bent, kun je niet altijd met je volle aandacht daarbij zijn, want je hebt nog zoveel zorgtaken te regelen. Ben je bij degene waar je voor zorgt, dan is je hoofd bij het werk dat nog op je ligt te wachten. Ook kan er onbegrip zijn van je collega’s, omdat je vaker weg bent of aan het bellen. Werken en zorgen voor iemand anders kan daarom zwaar en lastig zijn. Zorg voor een goed evenwicht tussen je werk en je zorgtaken, zodat je beiden kunt blijven doen. Het is belangrijk om met je werkgever in gesprek te gaan over wat er mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een verlofregeling of flexibel werken.

Regelingen

Je kunt gebruikmaken van de verlofregelingen die staan in de Wet Arbeid en Zorg. Denk aan: Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof of Zorgverlof. Als je werk en zorg lastig kunt combineren, dan zou minder uren werken of aangepaste werktijden kunnen helpen. Via de Wet Flexibel Werk heb je het recht om te vragen om je arbeidsduur, werktijden of werklocatie aan te passen. Naast de wettelijke mogelijkheden hebben werkgevers vaak ook bedrijfsspecifieke regelingen die je kunnen helpen aan een betere balans tussen werk en mantelzorg. Je kunt hiernaar informeren bij je werkgever.

Meer tijd voor jezelf

Werk en mantelzorg slokt veel van je tijd op en je maakt je veel zorgen. Toch is het belangrijk dat je je even kunt ontspannen en tijd voor jezelf hebt. Je hebt recht op vervangende mantelzorg (respijtzorg). Je kunt alle zorgtaken tijdelijk aan iemand anders overlaten, zodat je zelf op vakantie kunt of even tot rust kunt komen. Vervangende zorg kun je aanvragen bij je gemeente, de Wet langdurige zorg, je zorgverzekeraar en/of de jeugdwet. Dit hangt af van de zorg waar het om gaat. Je kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dit betekent dat je een budget krijgt toegewezen voor degene waar je voor zorgt. Met dit budget kun je zelf bepalen welke zorg je wilt inkopen en wie je daarvoor inschakelt.