Financieel

Je kunt als mantelzorger te maken krijgen met minder inkomsten en extra uitgaven. Denk aan:

 

  • Telefoon- en reiskosten,
  • De eigen bijdrage die je voor de Wmo betaalt voor de hulp of zorg thuis voor de persoon die je verzorgt of
  • Een eigen bijdrage voor het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis.

Verschillende regelingen kunnen invloed hebben op je financiële situatie.

Mantelzorgwaardering

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgesteld dat gemeenten jaarlijks verantwoordelijk zijn om een blijk van waardering aan mantelzorgers te geven. Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen.

Vergoedingen

Als mantelzorger kun je aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.

Belastingen

Als je veel zorgkosten hebt, kun je deze mogelijk aftrekken van de belasting. Daarvoor doe je dan aangifte voor de inkomstenbelasting.