Wetgeving

De zorgkosten worden in Nederland betaald vanuit vier verschillende wetten:

  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  • De Jeugdwet
  • De Wet langdurige zorg (Wlz) en
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wmo

Deze wet betaalt de kosten voor hulp, zorg en ondersteuning om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wanneer je zorg en ondersteuning nodig hebt, kun je contact opnemen met de gemeente.

Jeugdwet

Deze wet betaalt de kosten voor allerlei vormen van jeugdzorg. Je kunt bij de gemeente terecht als je kind professionele zorg nodig heeft.

Wlz

Deze wet betaalt de kosten voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben.

Zvw

Deze wet betaalt de kosten voor verpleging en verzorging aan huis en de wijkverpleegkundige heeft daarin een centrale rol.