Instanties

Wanneer je zorg, hulp en ondersteuning nodig hebt, krijg je te maken met verschillende instanties.

 

Gemeente

De gemeente behandelt de aanvraag voor hulp, geeft advies (keukentafelgesprek) en regelt hulp vanuit de Wmo.

Thuiszorginstelling

De thuiszorginstelling is er voor de verpleging en verzorging aan huis.

Zorgkantoor

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) in de regio waar je woont. Dit kantoor regelt het uitvoeren van de zorg, is verantwoordelijk voor het beheren van de kosten en zorgt voor de uitkering van budgetten aan zorgaanbieders. Het zorgkantoor:

  • Stelt de eigen bijdrage vast en brengt dit in rekening.
  • Behandelt de aanvraag van langdurige zorg vanuit Wlz.
  • Geeft informatie.
  • Voert het persoonsgebondenbudget (pgb) uit.

CIZ

Bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) wordt een aanvraag ingediend voor blijvende zorg.

CAK

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int de eigen bijdrage die je voor de Wmo betaalt

Particuliere zorg

Particuliere zorg is zorg waarvoor je de kosten zelf betaald.

Keukentafelgesprek

Hulp en ondersteuning kun je aanvragen via je gemeente. De gemeente onderzoekt dan of je deze hulp nodig hebt. Een ambtenaar van de gemeente kan je bellen of bij je thuis komen of je moet zelf naar het gemeentehuis komen om over je problemen te praten. De ambtenaar vraagt naar wat je mankeert, je inkomen en of er familie, vrienden of buren voor je zorgen. Ook kijkt de gemeente naar welke zorg en ondersteuning je al krijgt vanuit bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Belangrijk is om het gesprek goed voor te bereiden en om iemand te vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Vraag om een verslag, waarin staat wat er is besproken en welke afspraken er zijn gemaakt. Binnen 6 weken na je aanvraag krijg je te horen of je extra ondersteuning krijgt. Als je het eens bent met de uitkomst van het gespreksverslag dan kun je dat ondertekenen. Als je het niet eens bent met het gespreksverslag, dan teken je alleen voor gezien of je vraagt of je later mag tekenen. Bespreek dit met een familielid of een deskundige en overleg daarna opnieuw met de ambtenaar. Je kunt bij de gemeente een klacht indienen over de uitslag van je aanvraag voor hulp en ondersteuning. Vraag bij het Wmo-loket hoe je dat doet en binnen welke termijn je dient te reageren.

Pgb

Het persoonsgebonden budget (pgb) is en subsidie van de overheid. Hiermee kun je zelf je zorg inkopen bij zorgverleners. Je ben zelf verantwoordelijk voor het regelen van de zorg en het inzichtelijk maken van de volledige administratie.

Cliëntondersteuning

Als je hulp en zorg aanvraagt, heb je gratis recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner helpt je met je contact met de gemeente. De gemeente betaalt de kosten van deze cliëntondersteuner, maar deze komt op voor jouw belangen. Bijvoorbeeld Zorgbelang en MEE bieden deze cliëntondersteuning aan.