Zorg en welzijn

Zorg gaat uit van een beperking en daarvoor heb je zorg nodig. Welzijn gaat over je geestelijke welzijn, je eigen kracht en ondersteuning.

Professionele zorg

Professionele zorg bestaat uit: huishoudelijke hulp, verzorgende, (wijk)verpleegkundige of verpleeghuis.

Lichamelijke en psychische zorg

Lichamelijke en psychische zorg bestaat uit eerstelijnszorg, tweedelijnszorg, revalidatie, kliniek/afdeling, polikliniek, herstellingsoord of verpleeghuis.

Hulpmiddelen

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen kan dankzij bepaalde hulpmiddelen een stuk gemakkelijker. Je kunt daarvoor terecht bij bijvoorbeeld de zorgverzekering of de Wmo van de gemeente. Een ergotherapeut kan je adviseren over oplossingen en aanpassingen zodat je de dagelijkse dingen kunt blijven doen. Hulpmiddelen kun je tijdelijk of permanent in gebruik hebben.

Overbruggingszorg

Als degene waar je voor zorgt niet langer meer kan thuis blijven wonen, dan kan je via het zorgkantoor vragen om je naaste tijdelijk te laten opnemen in een ander verpleeghuis. Je naaste blijft daar tot er plek is in het verpleeghuis die jij wilt. Voor het gebruikmaken van overbruggingszorg betaal je een eigen bijdrage die afhankelijk is van je inkomen en vermogen. Deze zorg wordt betaalt uit de Wet langdurige zorg (Wlz).