Visie

Mantelzorgtrefpunt.nl wil een verbinder zijn die mantelzorgers met verschillende achtergronden en culturen in de eigen omgeving bij elkaar brengt. Dit wil de stichting bereiken door onder begeleiding verschillende laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken aan te bieden, ter ondersteuning van de mantelzorger en ex-mantelzorger. Daarnaast geeft de stichting voorlichting en scholing. Mantelzorgtrefpunt.nl wil daarbij de mantelzorger en de ex-mantelzorger stimuleren door keuzes te maken: over het eigen leven, over het mantelzorg en te leren van elkaar.